सरकारले भूकम्पमा परी घाइते भएकाहरूकाे उपचार निःशुल्क गर्ने

सरकारले भूकम्पमा परी घाइते भएकाहरूकाे उपचार निःशुल्क गर्ने