कर्णाली सरकारद्वारा भूकम्प प्रभावित १६ स्थानीय तहलाई २ करोड हस्तान्तरण

कर्णाली सरकारद्वारा भूकम्प प्रभावित १६ स्थानीय तहलाई २ करोड हस्तान्तरण