पोखरा अब पर्यटकीय राजधानी, प्रधानमन्त्रीले गरेका घाेषणा

पोखरा अब पर्यटकीय राजधानी, प्रधानमन्त्रीले गरेका घाेषणा